پیشنهاد هفته

فصل یک ریاضی ششم

محمد رضا فاتحی نسب

پایه ششم - دبستان دوره ۲

امتیاز 4.3 ازمجموع 8 نفر
25,000تومان
15,000تومان
40%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • درس 1 - الگوهای عددی

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • سوالات آزمونک شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • حل آزمونک شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • درس 2 - عدد نویسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • درس 3 - بخش پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • آزمونک درس 2 و 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • حل آزمونک درس 2 و 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • درس 4 - اعداد صحیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • آزمونک درس 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • حل آزمونک درس 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • آزمون فصل اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 12

مشاهده محتوابستنB
 • پادکست جمع بندی فصل یک ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
25,000تومان
15,000تومان
40%
خرید دوره
12جلسه
معادل 24 ساعت آموزشی
26فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • درس 1 - الگوهای عددی

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • سوالات آزمونک شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • حل آزمونک شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • درس 2 - عدد نویسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • درس 3 - بخش پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • آزمونک درس 2 و 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • حل آزمونک درس 2 و 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • درس 4 - اعداد صحیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • آزمونک درس 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • حل آزمونک درس 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • آزمون فصل اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 12

مشاهده محتوابستنB
 • پادکست جمع بندی فصل یک ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
آیا برای آموزش ریاضی ششم به فرزندتان دغدغه دارید؟ آیا با وجود کرونا نگران آموزش فرزندتان هستید؟ آیا امیدی به آموزش دبستانی که فرزندتان را در آن ثبت نام کرده اید ؛ ندارید؟ آیا علاقه مندید در تابستان فرزندتان را برای ورود به پایه ششم آماده کنید؟ آیا آموزگاری هستید که علاقه مند به روش های تدریس نوین می باشید؟

توضیحات

آیا برای آموزش ریاضی ششم به فرزندتان دغدغه دارید؟ آیا با وجود کرونا نگران آموزش فرزندتان هستید؟ آیا امیدی به آموزش دبستانی که فرزندتان را در آن ثبت نام کرده اید ؛ ندارید؟ آیا علاقه مندید در تابستان فرزندتان را برای ورود به پایه ششم آماده کنید؟ آیا آموزگاری هستید که علاقه مند به روش های تدریس نوین می باشید؟

بسته های آموزشی مرتبط