پیشنهاد هفته

فصل یک و دو علوم ششم

سحر میرزایی

پایه ششم - دبستان دوره ۲

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
25,000تومان
15,000تومان
40%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • فیلم تدریس صفحات ۷ تا ۱۵

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • درسنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • انیمیشن مراحل علمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • آزمون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ آزمون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پادکست پاسخ آزمون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • انجام آزمایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • تدریس صفحه های ۱۴ تا ۱۹

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درسنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • انیمیشن تولید کاغذ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدریس صفحه های ۲۰ تا ۲۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • درسنامه - پاسخ به پرسش های کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • درسنامه ی کل فصل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ آزمون نهایی و جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
25,000تومان
15,000تومان
40%
خرید دوره
9جلسه
معادل 15 ساعت آموزشی
2فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • فیلم تدریس صفحات ۷ تا ۱۵

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • درسنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • انیمیشن مراحل علمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • آزمون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ آزمون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پادکست پاسخ آزمون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • انجام آزمایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • تدریس صفحه های ۱۴ تا ۱۹

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درسنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • انیمیشن تولید کاغذ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدریس صفحه های ۲۰ تا ۲۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • درسنامه - پاسخ به پرسش های کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • درسنامه ی کل فصل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ آزمون نهایی و جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
در این دوره فصل یک و دو علوم ششم را با توضیحات آموزگار و با دیدن کلیپ های علمی جذاب یاد می گیرید. با دیدن فیلم های آموزشی و پاسخگویی به سوالاتی که در این دوره برای شما طراحی شده است، این دو فصل کتاب را کامل فرا می گیرید.

توضیحات

در این دوره فصل یک و دو علوم ششم را با توضیحات آموزگار و با دیدن کلیپ های علمی جذاب یاد می گیرید. با دیدن فیلم های آموزشی و پاسخگویی به سوالاتی که در این دوره برای شما طراحی شده است، این دو فصل کتاب را کامل فرا می گیرید.

بسته های آموزشی مرتبط