محمد رضا فاتحی نسب
مولف و مدرس ریاضی ششم
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
محمدرضا فاتحی نسب نویسنده کتاب پرفروش ماجراهای من و درسام انتشارات خیلی سبز است. او همچنین از مدرسین ثابت کتاب ریاضی ششم از بدو انتشار (مهرماه 1390) تا کنون و در هر سه ویرایش این کتاب درسی جزو مدرسین و منتقدین آن در کارگاه های کشوری روش تدریس و دوره های آموزش ضمن خدمت مناطق تهران بوده است.تجربیات این مدرس و مولف ریاضی در کنار حضور پرشور بیش از 30000 هزار دنبال کننده او در قالب دانش آموز ، والدین ، آموزگاران و دانشجویان داشگاه فرهنگیان ؛ موجب شد تا در تابستان 1398 روش تدریس انحصاری خود را با عنوان "روش تدریس هدفمند ریاضی ششم"را در کارگاه های روش تدریس در 12 شهر کشور و برای بیش از 345 نفر از آموزگاران کلاس های ضمن خدمت شهر تهران رونمایی کند. از دیگر تالیفات او می توان به کتاب کار ریاضی ششم انتشارات منتشران اشاره کرد. وی همچنین صاجب 11 جلد کتاب کمک آموزشی دیگر در پایه های چهارم تا نهم در انتشارات خیلی سبز ، گاج ، دنیای ریاضیات ، مرآت ، رشد و... می باشد.