تیم آنلاین بیاموز

اعضای آنلاین بیاموز را بهتر بشناسید

محمدرضا فاتحی نسب
مدیرعامل و هم بنیانگذار
سید علی محمد پرورده
مدیر کسب و کار و هم بنیانگذار
شهاب شاه پرویزی
مدیر تولید محتوا و هم بنیانگذار
مریم سلیمی
هماهنگی و ارتباطات
ماندانا عاصمی پور
پشتیبان کلاس های آنلاین